جهت دانلود نرم افزار Team Viewer  اینجا را کلیک کنید . (مواقعی که اعضای تیم پشتیبانی بخواهند مستقیما با اتصال به دسکتاپ شما مشکلتان را برطرف نمایند.)

ShirazLpi International GateWay  2009 - 2013